يکشنبه 02 ارديبهشت, 1397

شما اینجاهستید : ایستگاه شرکت نفت
  

  

نشانی ایستگاهبخش شمال شرقی خط یک
ابعاد ایستگاه 25/40*118  متر
 عمق ایستگاه از سطح زمین و تعداد طبقات17 متر         دو طبقه
روش اجرا دیواره دیافراگمی (حفاظت گود) بوسیله ی گراپ
فاصله تا ایستگاه قبلی 567
فاصله تا ایستگاه بعدی 754
فاصله تا دستگاه حفر تونل (TBM)2567 متر
وضعیت احداث دسترسی ایستگاه

دسترسی شرقی : در حال حفاری و شناسایی تاسیسات معارض

دسترسی غربی : در انتظار تحویل زمین از شرکت نفت

درصد پیشرفت88 درصد
آخرین وضعیت ایستگاه

پایان عملیات ساخت ایستگاه

 

 

  

logo-samandehi