يکشنبه 02 ارديبهشت, 1397

شما اینجاهستید : پروژه خط یک > پست برق
پست برق

احداث پست برق شرقی KV 20/230

پیمانکار : مشارکت تنانیر ، بتانیر (شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیروی خوزستان) www.tananir.com

مشاور و نظارت پروژه : (مهندسین مشاور نیرو) کارهای طراحی پست مذکور و نظارت بر اجرای کار پست برق شرقیwww.moshaverniroo.com  . KV 230/20     

مشاور پست غربی132/20 کیلوولت : مهندسین مشاور دریاپالا

جهت تأمین برق خط یک قطار شهری دو دستگاه پست تأمین برق اختصاصی یکی در قسمت شرق و دیگری در قسمت غرب مسیر ساخته و احداث می گردد. این دو پست به صورت پشتیبان هم عمل نموده و در صورت خارج شدن یکی از پست ها از مدار به علت اشکال فنی یا تعمیر ، هر کدام از پست ها به تنهایی میتواند برای مدت معینی کل توان مسیر را تامین نماید.

پست تأمین برق قسمت شرقی در کنار پست اصلی برق اهواز  احداث گردیده است، این پست انرژی موردنیاز از شبکه سراسری 230 کیلوولتی را دریافت و پس از تبدیل آن به 20 کیلو ولت به ایستگاههای پائین دست منتقل می گردد.

پست اختصاصی تأمین برق بخش غربی واقع در بلوار گلستان انرژی موردنیاز را از شبکه فوق توزیع اهواز 132 کیلوولت دریافت و پس از تبدیل به 20 کیلوولت مانند پست برق بخش شرقی عمل می کند. مراحل طراحی این پست به اتمام رسیده است.

ایستگاههای اختصاصی فوق الذکر، ولتاژهای 230 کیلوولت در بخش شرقی و 132 کیلوولت در بخش غربی مسیر را پس از کاهش و تبدیل به ولتاژ 20 کیلوولت از طریق پست های پایین دست، شامل پست های پاساژ، کشش و ایستگاه های مسافری، برق (انرژی موردنیاز) لوکوموتیو و ایستگاه های مسافری را تامین می کند.

 

logo-samandehi